| TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Pameredih gubernur sangkan Pramuka ngarojong prakrpakan memenah walungan Citarum, ditembrakeun ku dirina satutas diistrenan salaku ketua majelis pembimbing daerah Pramuka Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, poe Rebo isuk-isuk. Gubernur ngeceskeun, Pramuka boga kapunjulan mangrupa kamampuh turta jumlahna rea. Pramuka bisa ngageuing kalawan langsung ka masarakat sangkan teu mariceun runtah sagawayah, tepi ka ngatik barudak pikeun jadi duta Citarum.