TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Ti saprak awal januari 2019, jumlah warga anu nandangan panyakit demam berdarah dengue atawa DBD saban poena beuki nambahan. Data anu dipiboga dinas kesehatan kota Bandung, tepi ka ahir januari, jumlah pasen anu kaeuntreupan DBD tepi ka dua ratus dua puluh opat pasen. Karereanana, pasen anu katarajang panyakit DBD umurna antara lima tepi ka lima belas taun. Eta pasen teh sumebar di sajumlahing rumah sakit di kota Bandung.