TP | BANDUNG TV | GIA NOVIANDRI | Dinas kesehatan kabupaten bandung barat, nyorang sosialisasi paripolah hirup beresih tur sehat atawa phbs, ka mangpuluh-puluh siswa smp negeri 1 padalarang, poe juma’ah beurang. Eta sosialisasi teh medalkeun inovasi program quiz interaktif “aku sehat”. Eta mangpuluh-puluh siswa teh disina ulin tur ngajawab sajumlahing patalekan pilihan ganda anu patali jeung kasehatan anu samemehna diprogram ku dinas kesehatan bandung barat. Ngaliwatan layar infokus, wawakil siswa ti kelas 7, 8 jeung 9 aub dina quis ngajawab mangpirang patalekan anu dibaca ku pangaping. Satutas patalekan dibacakeun turta piriwit disada, siswa kudu ngajawab ku cara ngangkat salah sahiji potongan kertas anu ditulisan huruf a, b, c tur d. Upama jawabanna bener, eta siswa bisa tetep aub dina eta quis, upama salah, langsung kaluar tina eta kaulinan. Eta siswa tembong sarumanget naker aub dina eta kaulinan. Sawatara siswa nembrakeun ngarasa bungah, dumeh eta kaulinan bisa ngawewegan pangaweruh ngeunaan kasehatan. Eta games ge bisa diulinkeun babarengan jeung dulur atawa baturna, dumeh make basis android anu bisa didownload boh dina hape boh dina komputer.