TP | BANDUNG TV | GIA NOVIANDRI | Nya kawas kitu kagiatan sakelompok nonoman asal kampung jati, desa nanjung, kabupaten bandung. Disatengahing seuseutna lolongkarnag pagawean, sajumlahing nonoman naratas lolongkrang usaha mikro kecil tur menengah, nya eta nyieun usaha kaolahan kiripik sampeu, anu dijieun langsung ku sababaraha nonoman anu aub dina karang taruna unit 11.Ti mimiti melak sampeu anu teu pati nenggang ti tempat ngagoreng tur mungkus kiripik, eta nonoman ngariksa tangkal sampeu anu dipelak di kebon milik warga anu legana kurang ti 700 meter. Lian ti ngarabut beuti sampeu anu geus asak, eta nolnoman ge metikan daun sampeu keur dijarualan ka sawatra warung sayur di sebudeureun nanjung.Ari prakprakan nyieunnna, dimimitian ku meresihan sampeu, tuluy dipesekan. Geus kitu, eta sampeu dipotong ipis-ipis tuluy digoreng dina katel panas.Satutas digoreng, eta kiripik sampeu teh dituuskeun tepi ka minyakna teu ngeclakan deui.Tuluy eta kiripik sampeu teh dipurulukan samara anu beda-beda kawas rasa original, jeung super pedas. Eta kiripik sampeu teh hargana lima rebu sabungkus.Ari keur barudak sakola mah, hargana ukur opat rebu sabungkus.