| TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Dina eta kasempatan, presiden Joko Widodo nitenan jenglengan alun-alun kabupaten Cianjur, satutas didangdanan. Dina biantarana, Joko Widodo geus lila diangkir linggih ku bupati Cianjur pikeun ngaresmikeun eta alun-alun. Sanajan kitu, presiden seja ngabuktikeun ku aanjeun kawas kumaha jenglengan alun-alun kiwari. Presiden oge miharep alun-alun kabupaten Cianjur bisa jadi inspirasi pikeun kabupaten, kitu deui kota sejenna pikeun memenah ruang publik anu rea fungsina. Boh fungsi rohang publik, rohang budaya, rohang sosial tepi ka rohang demokrasi.