TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Minangka ketak pikeun ngabageakeun gelaran Asian Games 2018 di Indonesia, Presiden Joko Widodo ngokolakeun kagiatan harmoni Indonesia, kalawan mareng di tilu puluh opat ibu kota provinsi turta opat puluh salapan kota kabupaten, di sakuliah Indonesia. Eta gelaran acara harmoni di kabupaten Bandung teh diluuhan ku Polri, TNI, pamarentah daerah, sarta siswa sakabupaten Bandung.