TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI |Lian ti jenglengan PKL dadakan nalika prakprakan Asian Games bulan Agustus jaga, Satuan Polisi Pamong Praja, kabupaten Bandung ge, bakal ngarelokasi padagang anu biasa daragang di stadion Si Jalak Harupat ka tempat anu disayagakeun ku Satpol PP Kab. Bandung. Pangna kitu, jenglengan padagang dierong bakal mangaruhan katartiban sarta numuwuhkeun widang ekonomi masarakat kabupaten Bandung. Luyu kana ketak anu dilakonan dina prakprakan pon taun 2016, mangratus-ratus PKL di sabudeuruen stadion bakal direlokasi ka lawang wetan jeung kiduleun stadion Si Jalak Harupat. Samalah, pihakna ge ngerong, PKL dadakan bakal mapaesan prakprakan asian games.