TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Nincak taun ajaran anyar sakola, horeng, lain ukur padagang seragam sakola jeung buku tulis anu nyangking bati anu mucekil. Dina taun ieu, industri mebel imahan ge, marema ku pesenan bangku jeung meja belajar batan sataun katompernakeun. Salasahiji industri mebel imahan di jalan Arwinda, kabupaten Cianjur, mampuh nyieunan 200 set korsi jeung meja jero sabulan. Eta korsi jeung meja teh dipesen ku pihak sakola ti mimiti hambalan paud, SD, SMP tepi ka SMA. Ceuk anu boga toko mebel, pesenan korsi jeung meja sakola teh mimiti ceuyah dina awal bulan romadon. Samalah, sajumlahing sakola geus mesen ti anggalna mula, sangkan bisa digunakeun dina taun ajaran anyar ayeuna. Lian ti Cianjur, rea oge warga anu maresen ti luar daerah kawas Bandung, sukabumi jeung Bogor.