TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Kota Bandung rea disaliar ku nu migandrung turta pangusaha kuliner. Upamana wae resto bebek garing crispy duck, anu kiwari aya di tempat balanja Ciwalk, Cihampelas Walk, kota Bandung. Eta resto kalawan menu andalan kaolahan daging bebek teh, sumarambah ka kota Bandung, satutas sukses muka usaha di sawatara kota gede di lemah cai. Luyu kana ngaranna, resto crispy duck boga menu andalan, bebek garing, anu mangrupa olahan daging entog anu digoreng garing diadumaniskeun jeung tilu macem sambel jeung sayur, anu tangtuna ngirut selera warga anu migandrung kuliner, utamana kaolahan daging entog.