TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Nu Ngaringu Sapi Di Kabupaten Cianjur, Saban Poena Nyekok Sapi Make Ramuan Herbal Minangka Nutrisi Sangkan Imunitas IngonIngonna Tetep Sehat Tur Kasinglar Tina Sasalad PMK. Saban Poe Hawa Awak Sapi Dipariksa. Hasil Tina Eta Perawatan Teh, MangpuluhPuluh Sapi Anu Diinguna Payu Diparesen Sakumaha Mistina Mapag Idul Adha Kiwari.