TP | BANDUNGTV| ASTRI CAHYANI | Dina Raraga Ngarojong Ngamalirna Listrik Nalika Bulan Romadhon Taun 2022, PLN Unit Induk Distribusi Atawa UID Jawa Barat Nyayagakeun Opat Rebu Dua Ratus Tujuh Puluh Salapan Personel Pangladen Teknik. Rarancangna, Eta Personel Teh Bakal Sumebar Di Tilu Ratus Tilu Belas Posko, Sarta Sayaga Jero Dua Puluh Opat Jam Di Sakuliah Jawa Barat.