TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Sasalad Covid19 Mangaruhan Produktivitas Usaha Di Indonesia. Tapi, Beda Jeung Nurdini Prihastiti. Dirina Medalkeun Inovasi Fashion Anu Dingaranaan Dama Kara, Anu Make Motif Karya Barudak Autis. Lian Ti Ngarojong Warga Anu Kapangaruhan Sasalad Covid19, Dama Kara Ge Ngebrehkeun Yen Barudak Autis Boga Kamampuh Istimewa Anu Matak Ngirut Ati.