TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Pamarentah Kota Bandung Ngistrenan Pangurus Sarta Anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Bandung, Di Pendopo Kota Bandung, Poe Kemis Mangkukna. Ngaliwatan Jenglengan Eta Forum Pengurangan Resiko Bencana, FPRB Kota Bandung Teh, Dipiharep Bisa Nyengker Tur Ngurangan Sajumlahing Pasualan Musibah Anu Karandapan Di Kota Bandung.