TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Sisieun Pisan Kandang Domba, Salah Sahiji Kulawarga Di Kabupaten Cianjur, Matuh Di Hiji Imah Duduk Jandela Anu Kapahung Ku Wangunan Imah Warga Sejenna. Teu Boga Jalan Liliwatan, Babagian Tukang Imahna Kapaksa Dijebol Kana Teras Imah Tatangga, Pikeun Jajalaneun Leumpang.