TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Pamarentah Provinsi Jawa Barat Ngaliwatan Dinas Tenaga Kerja, Mayeng Rukun Gawe Jeung Hipmi Jawa Barat, Pikeun Nambahan Lolongrang Gawe Sarta Ngaronjatkeun Kaparigelan Masarakat, Keur Ngurangan Jumlah Nu Ngaligeuh. Salah Sahiji Tarekah Mungaran, Nya Eta Ngadegkeun Sakola Cukur, Anu Dipiharep Mampuh Nyayagakeun Lolongkrang Gawe Keur Masarakat, Sangkan Boga Kaparigelan Anu Hade.