TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Sasalad Covid 19, Kawasna Mawa Talangsara Keur Jalma Rea. Pangna Kitu Leuwih Rea Warga Nu Leungiteun Pagawean Lantaran Pandemi Nu Tacan Wae Lekasan, Tepi Ka Ngarojong Rea Jalma Anu Silih Pikaheman. Salah Sahijina Anu Dilakonan Ku Nu Boga Rumah Makan Sate, Di Lembang, Bandung Barat, Anu Ngabagikeun Mangratus-Ratus Voucher Gratis Dalahar Sate Ka Warga Nu Kapangaruhan Covid-19.