TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Dina Mangsa Sasalad Covid19, Dede Nano, Anu Geus Babakti Salila Genep Belas Taun Salaku Guru Honorer, Kapaksa Kudu Ngajar Ku Cara “Home Visit” Atawa Ngadeugdeug Ka Tempat Muridna. Eta Ketak Teh Kapaksa Dilakonan, Lanatran Dirina Teu Boga Hape Pikeun Kagiatan Dialajar Sacara Daring Atawa Online.