TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Kungsi Jadi Wartawan Turta Redaktur Majalah Mangle, Wakil Panganteur Nepangkeun : Doktor Yayat Hendayana, S.S, M.Hum. Urang Bandung Pituin, Lahir Taun 1943, Kungsi Jadi Aktor Teater Malah Kungsi Kapilih Jadi Aktor Panghadena Dina Acara ”Teater Empat Kota”. Pamingpin Umum Koran Sunda Galura, Redaktur Majalah Gondewa, Sarta Redaktur Pikiran Rakyat. Nembe Tiasa Deui Neraskeun Kuliah Dina Umur 60 Taunan Di Prodi Ilmu Budaya, Fakultas Sastra Unpad. Neraskeun Ka S2 Di Upi, Nyangking Gelar Magister Humaniora. S3 Na Di Unpad. Diwisuda Dina Umur 72 Taun. Ti Harita Tepi Ka Ayeuna Ngajar Di Universitas Pasundan, Malah Kungsi Jadi Kepala Akademi Seni Budaya Unpas. Aktip Dina Sababaraha Organisasi, Antarana Wae Kungsi Jadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atawa PWI Jawa Barat Taun 1983 Dugi Ka 1988, Ketua Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda Atawa LBSS, Anggota Dewan Kebudayaan Jawa Barat, Sareng Sajabina. Pamiarsa, Tangara Pasundan Dinten Ieu Dieuyeuban Ku Guaran Perkawis Kabudayaan Daerah. Seueur Nu Naroskeun Ka Bandung Tv, Kumaha Kawijakan Pamarentah Provinsi Jawa Barat Dina Makihikeun Kabudayaan Daerah Jawa Barat?. Kadua, Kumaha Kaayaan Kabudayaan Sunda Kiwari, Ngajeten, Baris Tilem, Atawa Malah Mekar?.