TP | BANDUNGTV | IWAN M RIDWAN | Salah Saurang Nonoman Di Kabupaten Cianjur, Kapanggih Keur Ngajojoprak Di Sisi Jalan Dina Kaayaan Lir Anu Sakalor. Kabejakeun Samemehna Eta Budak Wanoja Teh Mangkukna Diarajak Ulin Ku Sajumlahin Pamuda Di Lemburna. Dierong Korban Dicekok Ku ObatObatan Tur Satuluyna Ditambelarkeun Di Sisi Jalan.