TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Mangbelas-Belas Warga Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Katarajang Panyakit Chikungunya. Eta Panyakit Chikungunya Teh, Ngabalukarkeun Nu Nandanganana Ngarasa Langlayeuseun Jeung Carangkeul Dina Tulang Sandi. Ku Kituna, Lian Ti Ngageuing Warga Sangkan Hirup Beresih, Pamarentah Oge Mere Obat Pikeun Numpes Jejentik Reungit Anu Dicampurkeun Kana Cai.