TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Kiwari, Pihak Sakola Negeri Di Sakuliah Kota Sukabumi, Mimiti Ngeureunkeun Kagiatan Dialajar Siswa Di Sakola. Ku Kituna, Kagiatan Dialajar Siswa, Pindah Ka Imahna Sewang-Sewangan. Pangna Kitu, Pihak Guru, Geus Nyayagakeun Mangpirang Materi Pangajaran Ancokeuneun Siswana Sangkan Dialajar Di Imah.