| TP | BANDUNGTV | IWAN M. RIDWAN | Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Ngalakonan Panalingaan Merenah Henteuna Sarana Jeung Prasarana Penunjang, Ka Salah Sahiji Lembaga Pelatihan Kerja Di Kota Bandung. Eta Panitenan Anu Dipingpin Ku Kadisnaker Kota Bandung Teh, Boga Udagan Pikeun Nyindekeun Kalengkapan Izin, Legal Aktivitas Jeung Kasayagaan Pikeun Mucunghulkeun Calon Pagawe Ka Luar Negeri.