TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Kepala Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Nembrakeun, Taneuh Ngiser Atawa Urug Jadi Salah Sahiji Musibah Anu Kudu Ditalingakeun Dina Usum Ngijih. Ari Anu Jadi Puseur Panalingaan Pihakna, Nya Eta Wewengkon Jawa Barat Bagean Tengah Tepi Ka Tebeh Kidul. Pangna Kitu, Hujan Teu Weleh Ngecrek, Rea Gunung, Taneuhna Anu Subur, Turta Reana Paimahan Eta Di Lelewek.