SBR | BANDUNGTV | FARHAT MUMTAZ | Guna Menangkal Masuknya Paham Radikalisme Di Kalangan Pelajar, Gerakan Cita Rasa Kebaikan Pelajar Mendorong Peran Guru Guna Memberikan Pemahaman Kepada Para Anak Didiknya. Selain Pemahaman Radikal, Para Guru Pun Harus Mampuemberikan Pemahaman Penggunaan Media Sosial Secara Positif.