TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Dina Raraga Mieling Hari Sumpah Pemuda, Warga Di Desa Majahsetra, Kabupaten Bandung, Ngalakonan Kagiatan Pintonan Seni Tradisional Turta Bakti Sosial. Eta Kagiatan Teh Dilakonan Sangkan Nonoman Teu Mopohokeun Kabudayaan, Turta Numuwuhkeun Jiwa Sosial Sangkan Beungkeutan Dipapada Tuturus Bangsa Bisa Kajaga.