TP | BANDUNGTV | ELBI NOPITRI | Mangpirang Tarekah Dilakonan Ku Pihak Sakola Pikeun Ngawewegan Pangaweruh Siswa Anyar, Dina Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Atawa M-P-L-S. Salah Sahijina Mere Atikan Ngeunaan Bahaya Narkoba. Eta Tarekah Anu Dilakonan Di Salah Sahiji S-M-A Negeri Di Kota Bandung Teh, Kawilang Unik Nya Eta Ngaliwatan Pintonan Wayang Modern.