TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Nalika diwawancara di kota Bandung, ketua Komisariat Perbarindo Bandung Raya, Mahfud Fauzi ngebrehkeun, beuki ceuyahna jenglengan Fintech, ngabalukarkeun bank perkreditan rakyat atawa BPR sangkan ngembangkeun teknologi anu diwewegan ku permodalan. Minangka tarekah pikeun ngahontal eta hal, POJK nu panganyarna nyindekeun sarat modal inti minimal 3 tepi ka genep miliar, dina bulan desember 2019. Masih ceuk Mahfud, kiwari, sawatara BPR sayaga nyumponan eta sarat, tapi anu sejenna deui nyorang konsolidasi salah sahijina ngaliwatan merger.