TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Dina mangsa mudik Lebaran 2019, pamarentah provinsi Jawa Barat ngaliwatan dinas Perhubungan, ngalakonan uji coba hambalan munggaran aplikasi Jabar transportasi hub. Kepala dinas perhubungan Jabar, heri antasari ngeceskeun, eta aplikasi teh dina enas-enasna teu dihususkeun pikeun angkutan Lebaran. Eta aplikasi teh teu beda jeung google map, tapi diwewegan ku CCTV anu teu ngabeungbeuratan hape. Masarakat oge bisa mere kamandang ngaliwatan chatting nalika muka CCTV dina eta aplikasi. Tepi ka kiwari 50 CCTV anu sumebar di sakuliah Jabar, kahubung kana aplikasi Jabar transportasion hub.