TP | BANDNGTV | ASTRI CAHYANI | Antayan warga karandapan di monumen perjuangan Jawa Barat, poe Salasa isuk-isuk. Eta warga teh ngarantay pikeun nalukeuran duit pecahan gede anu dibawa jadi pecahan leutik, di mobil-mobil panukeuran duit ti 13 bank umum, kalawan diwatesan tepi ka tilu koma tujuh juta.