TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Balukar eta taneuh ngiser teh, jalan provinsi Sukabumi-Sagaranten anu pernahna di sabudeureun lelewek anu nandangan musibah, ambles tepi ka dua meter. Dina sapanjang sakilometer teh, aya 3 tempat di eta jalan anu kiwari meh-mehan rempag balukar taneuh ngiser. Lian ti kitu, hujan di eta lelewek masih ngecrek, katambah ku akses jalan anu masih diliwatan ku kendaraan beurat, ku kituna petugas kapaksa nambalan jalan. Lian ti kitu, babagian anu rengat dina eta jalan teh kiwari beuki ngalegaan turta meh-mehan rempag. Padahal eta jalan teh nepungkeun Sukabumi – sagaranten, samalah tembus ka pakidulan Cianjur.