TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Poe Kemis beurang, bupati Bandung, Dadang M. Naser, diwewegan ku rengrenganana turta masarakat, ngalakonan lampah nutup liang di mangpirang jalan di kabupaten Bandung. Salah sahijina di jalan Cingcin, Bojongkoneng. Eta kagiatan anu katelah gerakan tutup lobang teh, dilakonan lantaran rea keneh jalan di kabupaten Bandung anu ruksak, lantaran hujan masih ngecrek tur bisa ngabahayakeun warga anu ngalalar ka eta jalan.