TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Mapag bulan puasa dina bulan mei nu bakal datang, Menteri Perdagangan Republik Indonesia miharep, sakumna pamarentahan kota jeung kabupaten, ngagunakeun aplikasi sistem informasi kabutuh poko. Eta hal teh diebrehkeun ku dirina satuta mere arahan dina rapat kordinasi jeung kepala dinas sarta pangusaha, di Bandung, poe Rebo pasosore. Eta aplikasi anu dicangking ti Pontianak teh, diwewegan ku harga kabutuh poko di saban pasar turta kios.