TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, diaping ku Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dirojong ku wakil Gubernur Jawa barat, di lelewek Cicurug, kabupaten Sukabumi, keur ngaresmikeun program atikan vokasi industri ancokeuneun SMK. Menteri perindustrian nembrakeun, program vokasi industri anu kaintregrasi sarta merenah, atawa link and match antara SMK jeung industri, jadi dadasar reformasi atikan. Ku kituna, pihakna miharep, lulusanana bisa langsung kaserep dina dunya gawe. Sanajan eta program kakara dipaju jero dua taun, tapi mampuh nyerep 2600 lulusan smk. Dina enas-enasna, eta program vokasi industri anu ditaratas ku pamarentah teh, dikokolakeun kalawan rukun gawe jeung 800 industri. Salila ieu, industri tur kementerian pendidikan dan kebudayaan ngarojong SMK, anu nitih 20 miliar.