TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI |Nya kawas kitu kagiatan sapopoe siswa SD negeri batu wates, desa cibanteng, kecamatan sukaresmi, kabupaten cianjur. Saban indit turta balik sakola kudu ngalalar ka leuweung, lamping, tepi ka narohkeun nyawa nalika meuntasan walungan anu caina rongkah keur nyuprih elmu. 50 siswa SD ti 2 desa, nya eta kubang jeung cibanteng, kapaksa meuntasan walungan cibeet, sangkan bisa dialajar di eta SD anu ngadeg ti saprak mangbelas-belas taun katompernakeun. Eta walungan teh teu diwewegan ku sasak. Ku kituna, warga kapaksa ngalawan rongkahna cai walungan, dumeh sakolaan jadi leuwih deukeut ti imahna upama meuntasan eta walungan, batan muter ka jalan anu leuwih jauh, sarta butuh waktu anu leuwih lila meh tilu tepi ka opat jam.