TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Nya kawas kitu salah sahiji pagawean anu dileukeunan ku Adul Manan nalika dianjangan ku sajumlahing wartawan, anu tembong keur ngelas. Eta lalaki disabilitas asal desa Rancapanggung, kecamatan Cililin, kabupaten Bandung Barat teh, tembong parigel naker nyieun pager beusi. Salaku tukang elas, eta jajaka anu loma disebut Adul teh, tembong daria migawe pacabakanana. Sanajan fisikna kawatesanan, dirina kawilang calakan nalika naek turun kana undakan pikeun mariksa jieunanana. Hasilna tembong rapih teu eleh ku karereaan tukang elas sejenna. Hanjakalna, eta kaparigelanana teh, teu dirojong ku pakakasna anu untupan, upamana bae aling-aling keur panonna jeung alat elas sejenna anu dipake gawe ku dirina.