TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Luyu kana erongan kasaruaan dina hal karageman utamana lebah etnik, basa, jeung agama, dialog lintas agama antara Indonesia jeung Australia jadi hiji hal anu penting. Eta ketak teh mangrupa wangun kasapukan antara Indonesia jeung Australia pikeun merjoangkeun perdameyan dunya, ngaliwatan cara ngaronjatkeun beungkeutan anu hade, pikeun waktu anu lila antar-agama jeung kabudayaan, ngurangan persepsi negatif antar-identitas anu beda-beda, turta nyinglar radikalisme. Duta besar Australia untuk Indonesia nembrakeun, masarakat Australia ngagungkeun ajen persatuan dina kamajemukan, turta ngajenan kayakinan jeung budaya anu beda-beda, anu dina enas-enasna nguatan masarakat.