TP | BANDUNGTV | Deri Firman | Banjaran, salah sahiji kecamatan di kabupaten Bandung dina enas-enasna teu kungsi leupas tina pasualan, kawas pasualan runtah, caah, tepi ka macet. Reana angkot anu mangkal dina puhu jalan, sarta kurngna kasadar para supir, kana aturan anu aya, dierong jadi marga lantaran utama macet di eta lelewek. Pihak kecamatan oge bakal nyorang ketak anu tandes, pikeun okneum supir angkot anu ngahaja mangkal dina puhu jalan.