TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Jenglengan salah saurang pamimpin turta wakil rahayat bisa nangtukeun nasib ieu bangsa. Kitu deui kaayaan sosial ekonomi masarakatnya. Saban kawijakan birokrasi kitu deui politis dina enas-enasna remen mawa pangaruh kana harga tur daya beli masarakat. Dina kaayaan sarupa kitu, nya kaom wanoja anu panggedena ngararasakeun balukarna. Pangna kitu, nya kaom wanoja anu bakal baluweng nalika hahargaan kabutuh poko ngaronjat, ari pangasilan salaki teu milu ngaronjat