TP | BANDUNGTV | DERI FIRMAN | Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa nembrakeun, dumasar kana evaluasi tim nasional ngeunaan LPPD provinsi tur kabupaten, kota anu dilakonan bulan Juli 2018, sajumlahing indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan anu sifatna agregat kudu dihangkeutkeun sacara signifikan. Sawatara di antaranna, rata-rata rumah tangga anu diwewegan ku sanitasi aya dina angka 76,69%, rata-rata koperasi aktif masih dina angka 71,68%, pelayanan jaminan sosial tenaga kerja pikeun pagawe atawa buruh masih dina angka 74,96%, rasio luas kawasan kumuh anu dierong ngaronjat tina 0,91% jadi 1,10%, ruang terbuka hijau anu legana beuki nyirorot tina 25,63% jadi 17,82%, sarta sertifikasi lahan milik pamarentah daerah anu masih dina angka 37,95%.