TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Pamarentah provinsi Jawa Barat ngaliwatan Wakil Gubernur, Jasa Raharja turta Dishub Jabar, rukun gawe jeung Satlantas Polres Cianjur, ngalakonan sosialisasi tartib lalu lintas, di Cipanas Cianjur, poe Minggu beurang. Dina eta sosialisasi teh, wakil gubernur umajak ka sakumna warga utamana di kabupaten Cianjur, sangkan disiplin tur tuhu kana aturan patali marga. Pangna kitu, kurangna pangaweruh tartib lalu lintas, jadi marga lantaran kacilakaan di jalan. Lian ti kitu, sakumna patandang ti mangpirang elemen masarakat anu karereanana ojeg pangkalan, nampa atikan ti satlantas polres Cianjur, ngeunaan disiplin dina lalu lintas salaku konci sangkan kasinglar tina kacilakaan. Dina ahir kagiatan, wakil gubernur Jawa Barat ngabagikeun helm standar resmi sacara gratis, pikeun nyumangetan masarakat sangkan tetep tuhu kana aturan lalu lintas.