TP | BANDUNGTV | ASTRI CAHYANI | Di eta tempat wisata, leuwih ti lima belas uncal anu lalindeuk bisa diparaban tur diajak ulin. Barudak tembong galumbira arulin turta maraban uncal anu nyampeukreun nalika diasongan dahareun. Barudak teu ieuh ngarasa ieun sanajan eta uncal hareupeun dirina.