TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Produk roko jeung sagala kagiatanana jadi bagian tina budaya masarakat Indonesia. Lian ti kitu, aspek ekonomi industri roko ti mimiti industri ti girangna tepi ka hilir silih katalian, teu bisa disieuhkeun ketakna dina kahirupan, ti mimiti patani bako tur cengkeh, pagawe, padagang, pangusaha, tepi ka pemasukan negara katut pangusaha anu ngaubkeun pagawe tepi ka genep juta jiwa.