TP | BANDUNG TV | ASTIR CAHYANI | Hujan gede anu dibarung ku angin anu ngagelebug, narajang mangpuluh-puluh imah warga di kecamatan Baleendah, kabupaten Bandung, tepi ka ruksak parna. Warga anu imahna ruksak, kapaksa sareundeug saigel memeres ruruntuk bangunan katut tangkal anu rungkad. Lian ti ngaruksak mangpuluh-puluhan imah, eta musibah teh ngalantarankeun sajumlahing fasilitas umum warga turta tempat ibadah ruksak. Tepi ka kiwari, tacan aya bantuan ti pamarentah keur warga lebah memeres tangkal anu rungkad.