TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Bulog Cianjur ngadistribusikeun beas sachet kalawan harga dua rebu lima ratus, anu eusina dua ratus gram, sababaraha waktu katompernakeun. Sanajan kitu, dina emprona prakprakan distribusi eta beas sachet lima kintal anu dikirim ti Karawang teh, henteu walatra. Samalah, masarakat utamana padagang leuleutikan di mangpirang warung, teu nyaho jenglengan eta beas sachet ti bulog. Eta padagang kakara nyaho eta beas sachet tina media televisi.