TP | BANDUNG TV | IWAN M RIDWAN | I-A I-T-B ngokolakeun kagiatan halal bihalal keur riung mungpuluh babarengan jeung sakumna alumni i-t-b, kalawna jejer sinergi alumni itb ngawangun indonesia bangsa pinunjul, poe sabtu peuting. Eta acara teh di[aju keur ngahangkeutkeun beungkeutan diuduluran di papada alumni, sangkan mampuh ngahirup-huripkeun bangsa indonesia.