TP | BANDUNG TV | ELBI NOPITRI | pakansi bari mikawanoh turta nitenan kaendahan mangpirang rupa anggrek ti sakuliah dunia, ayeuna disayagakeun di lelewek lembang. salah sahiji taman wisata alam di eta lelewek boga karep ngawanohkeun turta mijahkeun mangpirang rupa kembang anggrek boh lokal boh internasional. eta taman teh pernahna di jero leuweung geledegan gunung tangkuban parahu.