TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | minangka tarekah pikeun ngawewegan waktu ngabuburit, sawatara seniman turta warga bandung ngalukis mural babarengan, di terminal leuwi panjang kota bandung. dina enas-enasna, eta kagiatan teh dilakonan pikeun ngarobah kesan terminal anu keumeuh tur kotor, sangkan leuwih humanis tur tumaninah.