TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | sakumna aparatur sipil negara atawa a-s-n di lingkungan pamarentahan provinsi jawa barat, nampa ijin make kendaraan dinas pikeun mudik lebaran taun dua rebu dalapan belas. sekretaris daerah jawa barat, iwa karniwa, nandeskeun, eta hal teh dumasar kana aturan anu dicindekeun samemehna.