TP | BANDUNG TV | ELBI NOPITRI| Teu kawas Masjid karereaanana, eta Masjid teh boga ciri oriental anu leket jeung pulas beureum katut koning. Eta warna anu dua teh lir anu mere beja yen eta Masjid teh diwangun ku warga teureuh Tionghoa anu geus ngagem agama Islam. Diwangun 20 taun katukang, Masjid Lautze jadi Masjid anu aksitekturna Cina pangkolotna di kota kembang Bandung. Eta Masjid anu dipasieup ku lampu lampion teh ukur bisa nadah jamaah 200 urang, teu aneh upama nincak bulan Romadon kiwari jalan trotoal remen dipake tempat solat berjamaah lantaran jamaahna rea.