TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Jumlah SMA tutra SMK di kabupaten Bandung masih kawilang minim. Samalah, jumlahna jauh kana kecap untupan. Eta jumlah teh teu sabanding jeung jumlah kelulusan siswa hambalan SMP, anu leuwih rea batan jumlah SMA katut SMK. Eta hal teh ngabalukarkeun rea siswa anu geus lulus SMP, teu bisa nuluykeun sakola.